Mmmm..... cookies...

29. september 2023

Vild ved et tilfælde: to afdelinger i Skjern er blevet grønnere

Måske har du i løbet af sommeren hygget dig med programserien ’Giv os naturen tilbage’ på DR. I så fald har du set, hvordan to afdelinger i Lejerbo Skjern er blomstret op. De er gået fra masser af kortklippet græsplæne til mere vild natur, flere blomster og et rigere dyreliv. 

Forretningsfører Bendix Jensen fra Regionskontor Holstebro, som Lejerbo Skjern hører under, har tidligere været indblandet i et lignende projekt med at forsøge at få mere vild natur og mindre snorlige græs på Danmarkskortet. Derfor tog DR fat i ham, da de skulle bruge en almen boligafdeling til deres tv-program. 

Et stort JA 
Bendix tog herefter fat i Ove Vogt, som arbejder som varmemester i driften i Skjern. Og de blev enige om, at de to afdelinger på Østre Allé i Skjern var et godt bud på et område med muligheder i forhold til at tænke mere vild natur ind. Og heldigvis var både afdelingernes bestyrelser, og også beboerne i det hele taget, med på ideen. Organisationsbestyrelsen kunne også se ideen i projektet – den ville gerne finansiere det over dispositionsfonden. 

”Det hele gik lidt hurtigt, for det var i påsken 2022, jeg fik et opkald fra DR. Allerede i maj blev der holdt afdelingsmøde, og da det blev et stort JA her, skulle vi jo hurtigt i gang med arbejdet i jorden, for sæsonen var jo allerede startet”, fortæller Bendix.

Til at begynde med gjorde driftspersonalet i området primært ingenting – de stoppede blot med at slå græsset i de udpegede områder for at se, hvilke planter der så dukkede op. De fleste steder dukkede der noget op, de kunne arbejde videre med. Andre steder skulle der sås lidt, og enkelte steder skulle der hjælpes mere på vej. 

I forbindelse med udsendelsen fik personalet hjælp fra en biolog til at finde de steder i området, der var bedst egnet til at gøre noget på. De seks områder blev taget med i det forslag, der blev stillet på afdelingsmødet i maj. I alt er ca. 4.600 kvm græsplæne taget under kærlig vild behandling. 

Ikke perfekt fra start 
Ruth Jensen er formand for den ene af de to afdelinger på Østre Allé. Hun er glad for at have fået mere vild natur tættere på sin bolig, og hun nyder at se det hele blomstre fra det tidligere forår og et godt stykke ind i efteråret. 

Ruth pointerer, at et sådant projekt kræver, at der er vilje til det i beboergruppen. Og mange steder vil det kræve en holdningsændring, for en del beboere synes fortsat, at en velholdt græsplæne er det flotteste syn.  

”Og med sådan et projekt her skal man være indstillet på, at det hele ikke ser perfekt ud fra start. Det er en udvikling – men det tager forholdsvis kort tid, før man ser et flot resultat,” siger hun.

”Vores driftspersonale er gode til at få det gjort tydeligt, at det er meningen, områderne skal se ud, som de gør. Det ser ikke bare ud som om, man har givet op på at vedligeholde dem. Det ser bevidst ud, og det er vigtigt for beboerne. Der er skarpe kanter, der er struktur og man kan se, det er med vilje”, supplerer Bendix. 

Meget potentiale
 
Bendix, der i øvrigt også hjemme på egen matrikel lader dele af haven vokse vildt, håber, at et projekt som dette kan være med til at inspirere andre boligafdelinger til også at eksperimentere lidt med at lade naturen få lidt mere plads at boltre sig på. 

”Der er så meget potentiale i de gigantiske græsarealer, der findes i de almene boligafdelinger”, som han siger.   

mere vild natur i din afdeling?