Mmmm..... cookies...

17. maj 2018

Ny landsformand i Lejerbo

17. maj 2018 var Lejerbos landsrepræsentantskab samlet til årets landsrepræsentantskabsmøde i Aarhus. 133 stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer var mødt op, og de valgte Gunnar Sørensen, Lejerbo Frederiksberg, som ny landsformand. 

Landsrepræsentantskabet skulle vælge ny formand blandt i alt 5 kandidater: Bente Castenschiold, Lejerbo Trehøje; Gunnar Sørensen, Lejerbo Frederiksberg; Michael Buch Barnes, Brøndby Boligselskab; Claus Schnoor Hansen, Lejerbo Helsingør og Jørgen Knudsen, Lejerbo Rødovre. Gunnar Sørensen blev her valgt med 86 ud af de 133 stemmer.


Da Gunnar Sørensen op til mødet var næstformand, skulle der derfor vælges ny næstformand for Øst. Her stod valget mellem Erik Gemmer, Lejerbo Hvidovre; Claus Scnoor Hansen, Lejerbo Helsingør og Michael Buch Barnes, Brøndby Boligselskab. Her faldt valget på Erik Gemmer.


Næste punkt var valg af medlemmer til hovedbestyrelsen. Her var der en del udskiftning, men i valgkreds 1 blev Michael Buch Barnes, Brøndby Boligselskab, og Poul Erik Traulsen, Lejerbo Brøndby, valgt for 2 år, mens Søren Rosenlund, Lejerbo Hvidovre, blev valgt for 1 år. 


I valgkreds 2 blev Anette Johansen, Lejerbo Holbæk, valgt. I valgkreds 3 blev Inge Køster, Lejerbo Aarhus, og Børge Olsen, Lejerbo Skørping, genvalgt. 


Som suppleanter til hovedbestyrelsen blev følgende valgt:

Valgkreds 1: 1. suppleant: Eva Leander Mikkelsen (Brøndby Boligselskab), 2. suppleant: Jørgen Knudsen (Lejerbo Rødovre)
Valgkreds 2: 1. suppleant: Roy E. W. Stange (Lejerbo Næstved), 2. suppleant: Claus Schnoor Hansen (Lejerbo Helsingør)
Valgkreds 3: 1. suppleant: Nicholai Holst Jacobsen (Lejerbo Randers), 2. suppleant: Birger Brix (Lejerbo Aalborg)

Tillykke til alle de valgte.