Mmmm..... cookies...

Startbo

I Lejerbo arbejder vi med at tilpasse samt udvikle boliger og byggeri til det boligbehov, vi har i dag og i fremtiden. Flere kommuner efterspørger ofte mindre, og dermed billigere, almene boliger, og netop derfor har vi udviklet konceptet Startbo i et samarbejde mellem Lejerbo, Vilhelm Lauritzen og BM Byggeindustri.

 

En ny start

Det ligger lidt i navnet, at boligerne er ’starten af at bo’. Boligerne henvender sig til beboere, der vil bo på færre kvadratmeter til fordel for en lavere husleje. Det kan være unge, som træder ind på boligmarkedet for første gang, men det kan også være mennesker i skiftende situationer i livet, der har brug for en ny start efter en skilsmisse eller andre bump på vejen. Startbo er også for de medborgere, som lever på kanten og som har brug for en bolig for at komme videre.

 

Fællesskab og hjælp til at bo

Vi isolerer os ofte i vores egen bolig, hvilket kan betyde en øget risiko for ensomhed hos nogle mennesker. Derfor bliver der i udformningen af Startbo-bebyggelser lagt vægt på, at modvirke ensomhed og isolation blandt beboerne ved bevidst at tænke naturlige mødesteder og fællesarealer ind i designet. Vi indretter gerne bebyggelsen, så kommunen får mulighed for at være til stede og hjælpe eller rådgive sårbare beboere.

 

Moduler bygget på fabrik

Startbo er relativt små, billige basisboliger, der er hurtige at bygge, da de langt hen ad vejen samles på en fabrik og derefter bliver installeret på byggepladsen. Boligerne bliver bygget i moduler, lidt som man kender det fra bilfabrikker med en stor hal og samlebånd. Når de er færdige, køres modulerne ud og monteres på et fundament ude på byggepladsen. Det giver en enkel byggeproces, som ikke er udfordret af vejr og vind.

Kortere og mere sikker proces

Ud over det smarte i at undgå forsinkelser f.eks. ved frostvejr, så er der også en anden klar fordel ved byggemetoden. Noget af det, der er hårdest for en bolig, er nemlig at blive bygget; at blive udsat for regn, varme, kulde, håndværkere osv. På fabrikken er modulerne mere beskyttet i processen, og der er total kontrol over materialer og deres kvalitet. Byggemetoden gør desuden, at Startbo-boliger kan bygges på 8-9 måneder mod 14-16 måneder for et traditionelt byggeri.

 

Fleksibel samling

Ét Startbo basismodul svarer til en 1-værelses bolig (på lige knap 40 kvm) og er indrettet med et badeværelse, et køkken og et opholdsrum. Modulerne kan sættes sammen og blive til 2- og 3-værelses boliger, bygget som etplans-rækkehuse og eller som etageejendomme på op til 4 etager. Boligerne kan desuden opføres både som selvstændige byggerier og som tilføjelser til eksisterende.

 

Lavt energiforbrug

Startbo-boliger er lavenergibyggeri, og derfor er der høje krav til at sikre et optimalt indeklima og et lavt energiforbrug. Det gøres eksempelvis ved at etablere både naturlig og mekanisk ventilation, hurtigt regulerende gulvvarme og optimale dagslysforhold. Målet er at skabe en bolig, hvor behovet for opvarmning og klimastyring reduceres.

 

Optimeret drift

Driften er også optimeret, da billig drift er en forudsætning for en lav husleje. De installationer, der skal serviceres regelmæssigt, er derfor rykket ud i teknikrum uden på facaden og imellem boligerne. Eksempelvis har boligerne et ventilationsanlæg til varmegenindvinding, som skal have skiftet filtre jævnligt – og det er placeret i teknikrummet. I og med beboerne ikke skal varsles og sikre adgang til boligen, spares der både tid og kræfter i driften.

Hvor er der bygget startbo?

Lejerbo har ind til videre fem Startbo-afdelinger. Du kan klikke dig ind på hver enkel afdeling herunder:

Sneppevej, afd. 1238-0, Næstved
Apotekerhaven, afd. 992-0, Holbæk
Slotshaven, afd. 1246-0, Holbæk
Tjørnens Kvarter, afd. 1080-0, Høng
Kompasset, afd. 1241-0, Hillerød