Mmmm..... cookies...

Praktisk information

Tilmelding online
Du kan tilmelde dig online via Lejerbos hjemmeside. Læs mere på www.lejerbo.dk/kurser

Tilmelding pr. mail
Du kan tilmelde dig ved at sende os en mail med følgende oplysninger: navn, afdeling, adresse, mobiltelefonnr. og mailadresse. Husk at få ok fra afdelingsformanden og husk at sikre, at der er budgetteret med kursusmidler på konto 119 i afdelingsbudgettet. Jo før vi har din tilmelding, jo større er chancen for, at du får den ønskede plads. Du er altid velkommen til at ringe på 3812 1299 eller skrive til kursus@lejerbo.dk og høre, om der er ledige pladser.

Mange kursussteder opererer med, at vi to måneder før kurset skal oplyse antal deltagere. Så jo før du melder dig til, jo bedre. Din tilmelding er bindende.

Bekræftelse
Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, vi modtager dem. 2-4 uger før kursusstart modtager du en kursusindkaldelse med program, deltagerliste og afregningsblanket.

Hvem kan deltage?
Alle i Lejerbo valgte/udpegede beboerdemokrater, dvs. medlemmer af afdelingsbestyrelser (herunder også suppleanter), organisationsbestyrelser og repræsentantskaber kan deltage på kurserne. I visse tilfælde kan også ’menige’ beboere deltage, hvis de fx fungerer som hjemmesideredaktører, indgår i arbejdsgrupper eller af anden grund har behov for ny viden.

Afbud
Hvis du melder fra senere end to måneder før kurset, skal du/din afdeling betale det fulde kursusgebyr. Det skyldes, at vi hæfter for deltagerantallet i forhold til kursusstederne efter dette tidspunkt. Du er dog altid velkommen til at sende en anden i dit sted, hvis du bliver forhindret. Bare husk at oplyse os om det.

Pris
Det er din afdelings konto 119, der dækker kursusbetalingen. I enkelte tilfælde er det din organisation, der dækker udgiften. Kursisterne deles om de samlede udgifter til ophold, forplejning, materialer og eventuel deltagelse af eksterne undervisere (ansatte i Lejerbo modtager ikke honorar for at undervise på kurserne). Den endelige pris kender vi derfor først efter kurset. I kataloget kan du se, hvad vi forventer, kurset kommer til at koste.

Dækning af rejseomkostninger
Du kan få dækket dine rimelige udgifter til transport, dvs. tog/bus/færgebilletter/fly (2. klasse), taxa fra nærmeste station til kursusstedet samt kørsel i egen bil. Deltager I flere fra samme afdeling/by henstiller vi til, at I kører sammen, for på den måde at tilgodese afdelingernes økonomi. Vær opmærksom på, at det ofte er væsentligt billigere at flyve/tage toget end at køre i egen bil mellem landsdelene. Rejseafregningsblanketterne modtager du sammen med kursusindkaldelsen 2-4 uger før kurset. Det er din afdeling, der dækker transportomkostningerne.

Mad og drikke
Der er fuld forplejning på kurserne. Til aftensmåltiderne serveres 1-2 glas vin eller tilsvarende. På kurser med overnatning er der fælles hygge med lidt vin og øl om aftenen. Dog kun den ene aften, hvis der er flere overnatninger. Drikkevarer og mad herudover betaler deltagerne selv. Lejerbo udbetaler ikke diæter. Er du allergiker, så husk at oplyse os om dette ved tilmelding.

Tabt arbejdsfortjeneste
Enkelte afdelinger/organisationer dækker tabt arbejdsfortjeneste, hvis du er nødt til at tage fri for at deltage på et kursus. I så fald skal du udfylde en afregningsblanket og sikre dig underskrifter fra såvel arbejdsgiver som afdelingsformand. Vi har også brug for en kopi af din seneste lønseddel. Det er din afdeling eller organisation, der dækker udgiften.

Adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere
Som udgangspunkt er der adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere de steder, hvor det er angivet i beskrivelsen af kursusstedet. Det er dog altid en god idé at kontakte kursusstedet direkte og høre om forholdene, hvis du har særlige behov.