Mmmm..... cookies...

18. juni 2024

Inflationshjælp til udvalgte afdelinger

Folketinget har besluttet, at beboerne i en række udvalgte almene boligafdelinger får inflationshjælp i form af et tilskud til huslejen i september 2024.

Det betyder i praksis, at beboerne i de udvalgte boligafdelinger ikke skal betale husleje for september 2024. De skal dog stadig betale forbrug, evt. carport/garageleje med videre.

For Lejerbos vedkommende er der tale om 99 afdelinger fordelt over 34 forskellige boligorganisationer. Se listen over boligafdelingerne her.

Alle berørte beboere får direkte besked.

Nedenfor kan du læse mere om inflationshjælpen:

Hvem får og hvem har bestemt det?
Inflationshjælpen tildeles alle, der er beboere i de udvalgte boligafdelinger pr. 1. september 2024. Dette gælder uanset beboernes indkomst, indflytningstidspunkt eller andre forhold.

Folketinget har besluttet, at det er Landsbyggefonden, der skal foretage fordelingen af inflationshjælpen. Det har Landsbyggefonden gjort ud fra bestemte faktorer, se nedenfor. Det er altså IKKE Lejerbo, der har bestemt, hvem der skal have del i den midlertidige huslejenedsættelse.

Hvilke kriterier gælder?
Landsbyggefonden har beregnet et økonomisk indeks ud fra 5 forskellige socioøkonomiske indikatorer, som kriterier for hvilke boligafdelinger, der tildeles inflationshjælpen. De 5 indikatorer vægter alle lige meget i beregningen.

Indikatorerne er:

Andel enlige med børn i afdelingen
Andel fuldtidsmodtagere af offentlige ydelser i afdelingen
Andel husstande, som modtager boligstøtte i afdelingen
Median personlig indkomst i afdelingen
Median rådighedsbeløb i afdelingen

Hvor mange penge? 
Tilskuddet til den midlertidige huslejenedsættelse i Lejerbo beløber sig til en værdi af 21 millioner kroner. 

Det samlede beløb, der er afsat til inflationshjælp for hele den almene sektor, er på 350 millioner kroner.

Hvordan gør vi? 
Inflationshjælpen udmøntes på den måde, at beboerne i de udvalgte boligafdelinger ikke opkræves for husleje i september. Dog opkræves de stadig for forbrug, leje for underlejemål med videre. 
De berørte beboere informeres på forhånd via mail eller brev.

Hvornår? 
Det er september-huslejen, de berørte beboere ikke skal betale. Beboerne informeres i juni.

Hvordan skal de berørte beboere forholde sig?
De berørte beboere skal ikke foretage sig noget, da vi automatisk trækker tilskuddet fra september-opkrævningen. De bliver stadig opkrævet for forbrug og evt. carport/garageleje med videre.

Fra og med oktober vil huslejen igen blive opkrævet på helt sædvanlig vis.

Det er ikke nødvendigt for beboerne at søge boligstøtte på ny, når de igen skal betale husleje til oktober.

Hvad er baggrunden? 
Den midlertidige huslejenedsættelse i de berørte afdelinger er kommet i stand som en udmøntning af den aftale om inflationshjælp, som blev indgået af regeringen, SF, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige i februar 2023.

Modellen for, hvordan hjælpen skulle gives, blev vedtaget i Folketinget i juni 2024.

Hvor kommer pengene fra? 
Pengene kommer fra statens budget. De blev afsat til inflationshjælp i forbindelse med den politiske aftale fra februar 2023.