Mmmm..... cookies...

Næste Skur

Hos Lejerbo vil vi gerne passe bedst muligt på miljøet og har samtidig øje for produktionsomkostninger og et lavt driftsbudget. Derudover vil vi også gerne gå forrest, når det handler om at begrænse udledningen af CO2, hvor produktionen af moderne byggematerialer, oftest er en synder.

Derfor giver det rigtig god mening, at vi tilbage i 2018 indgik et samarbejde med Krydsrum Arkitekter og en stribe andre partnere i byggebranchen, og udviklede konceptet for et genbrugsskur, kaldet Næste Skur. Et Næste Skur bygges af 95 % genbrugsmaterialer, og er økonomisk rentabel løsning på noget enkelt og lavpraktisk; nemlig et skur til opbevaring af cykler, affaldssortering eller noget helt tredje.


Næste Skure i Lejerbo
Det første Næste Skur i Lejerbo fik Lyngby-afdelingen Hollandshuset i 2019. Et fint skur på 65 kvm, der både giver plads til storskrald, ejendomsfunktionærernes redskaber og affaldssortering. Skuret bliver desuden brugt til sociale aktiviteter, som for eksempel tøndeslagning til fastelavn. Også i Gentofte, på Frederiksberg og senest i Valby, hvor Lejerbos administration holder til, har vi fået glæde af et Næste Skur.

Byggeskrot bliver til genbrugsguld
Når eksisterende bygninger renoveres eller nedrives, ryger spær, lægter, tegl og skifer normalt i affaldscontaineren. Det er gode og holdbare materialer, som nok har mange år på bagen, men som sagtens kan få nyt liv. For eksempel er gamle planker fra et træ, der har vokset i sit eget tempo, stærkere og mere holdbare end de nye, der produceres i dag.

I stedet for at skrotte disse materialer, som nænsomt er blevet frigjort, bliver de sendt til Næste Skurs byggefabrik. Her omdannes materialerne til de forskellige elementer, der, ude i Lejerbos afdelinger, samles til affaldsrum eller cykelskure.

Genbrug fra top til bund
Næste Skuret monteres på skruefundamenter, som er en helt oplagt løsning for konceptet. De kan nemlig bores igennem den belægning, der nu er på stedet, og installeres i jordlagene under. Man slipper altså for både gravearbejde og at skulle støbe betonsøjler. Og helt i tråd med genbrugstanken, kan fundamenterne skrues op og anvendes igen i et nyt skur.

Giver det mening at genbruge?
Det kan rent faktisk godt lade sig gøre at bygge og samtidig passe på økonomien. Skuret har den bedste totaløkonomi i forhold til andre skure. Det vil sige, at det er lidt dyrere at anskaffe, men det holder længere og er billigere i vedligeholdelse. Så på sigt, er et Næste Skur altså en økonomisk fornuftig løsning. Det forventes at et Næste Skur kan stå i 30-50 år.

En skræddersyet løsning
Et Næste Skur kan tilpasses den enkelte afdelings behov, hvad enten det er brug for plads til affald, storskrald, redskaber, maskiner, cykler eller noget helt andet. Der leveres en ”full-service-pakkeløsning”, hvor der bliver taget ansvar for hele processen, og til en fast pris. Det betyder, at arkitekt – og ingeniørrådgivning, indhentelse af byggetilladelse og øvrig planlægning er inklusiv. Og det bedste er næsten, at skuret kan opføres på kun 1-2 uger og derfor generer omgivelser og beboere minimalt.

Foto: Jonathan Weimar/Næste, fra afd. 156-0 Tværbommen i Gentofte