Mmmm..... cookies...

Skræddersyede kurser

Målgruppe
Afdeling eller organisation, der enten har behov for specifik viden om et bestemt emne, eller hvor rejseomkostning-
erne gør, at det er billigere at få kursusafdelingen til at rykke ud end at sende mange deltagere til et kursus i den anden ende af landet.

Eksempler på skræddersyede kurser/kursusforløb

  • Visionsseminar for organisationer
  • Uddannelse af miljøambassadører
  • Kompetenceudvikling for frivillige
  • Kommunikation med beboerne
  • Budget og regnskab i flere varianter
  • Kurser i brug af afdelingens hjemmeside
  • Temadag om udearealer

Mad og drikke
I vælger, om kursusafdelingen skal sørge for det hele – eller om I selv vil tage jer fx af fortæring og udsendelse af invitation.

Undervisere
Efter aftale – det kan enten være interne eller eksterne undervisere.

Pris
I får en fast pris afhængig af, hvordan vi fordeler opgaverne. Vær dog opmærksom på, at I som udgangspunkt skal betale for 20 deltagere, uanset deltagerantallet. Kontakt kursusafdelingen for konkret tilbud.