Mmmm..... cookies...

Horsedammen, Brøndby

Seniorbofællesskab centralt i Brøndby
På Horsedammen i Brøndby opfører Brøndby Boligselskab 24 attraktive boliger i tre forskellige størrelser. Afdelingen bliver etableret som et seniorbofællesskab med de bedst mulige rammer for fællesskab. Dermed bliver afdelingen et bidrag til Brøndby Kommunes boligpolitik, der ønsker et mere varieret boligudbud.

Bebyggelsen udformes som en tæt-lav struktur med et centralt gårdrum, nærmest som en firelænget gård. Udformningen har to væsentlige formål: 

1. At skabe en grøn oase i det indre gårdrum til glæde for fællesskabet og 
2. At skærme mod støjen fra de omkringliggende veje.

De færdige boliger forventes at stå klar til indflytning i begyndelsen 2026.