Mmmm..... cookies...

Bliv en del af AlmenIndkøb

Der er flere fordele ved at være en del af AlmenIndkøb, både som boligorganisation og som leverandør.

Boligorganisationer
Alle almene boligorganisationer kan blive medlem af AlmenIndkøb og gratis bruge vores rammeaftaler til en kommende ydelse. Det kunne fx være i forbindelse med fraflytning. Jo flere organisationer der er en del af AlmenIndkøb, jo bedre kvalitet og priser kan vi opnå.

Er din organisation interesseret i at blive en del af AlmenIndkøb, så tag fat i enten Johnny eller Glen for at høre nærmere. Du finder deres kontaktinformationer her


Leverandører
Mange leverandører er interesserede i at blive leverandører i AlmenIndkøb. Her får du et overblik over, hvordan den typiske udbudsproces er skruet sammen – trin for trin.

1. Hold dig orienteret
Du kan blive leverandør i AlmenIndkøb ved at kvalificere dig, når vi sender en rammeaftale i udbud.

2. Markedsdialog og teknisk dialog
Når AlmenIndkøb er klar med et første udkast på et udbudsmateriale, sender vi det i teknisk dialog. Her har alle interesserede leverandører mulighed for at give deres input til det foreløbige materiale og kravspecifikationerne. 

Markedsdialogen og den tekniske dialog med leverandørerne tilfører værdi til rigtig mange aspekter af et udbud. Det er i denne dialog, at AlmenIndkøb får viden om nye teknologier, produkter og innovation på markedet. I sidste ende betyder det en bedre aftale for både boligorganisationer og leverandører. Det er også her, vi får mulighed for at rette uhensigtsmæssigheder i vores kravspecifikation. 

3. AlmenIndkøb offentliggør et nyt udbud på dit område
Når vi i AlmenIndkøb formelt offentliggør et udbud, bliver udbudsmaterialet tilgængeligt via www.udbuddet.dk. Materialet indeholder oplysninger om, hvilke varer eller ydelser udbuddet dækker, tildelingskriteriet og hvilke underkriterier AlmenIndkøb vægter (fx pris, kvalitet etc.). Materialet indeholder også alle procedurer og indtastningsskemaer for udbuddet.

4. Udbudsperioden
I udbudsperioden skal du sætte dig ind i udbudsmaterialet og de tekniske procedurer og udfylde tilbudsskemaerne med dit konkrete tilbud. 

5. Evaluering
Vi evaluerer herefter de indkomne tilbud. Alle konditionsmæssige tilbud vægtes i rækkefølge efter opfyldelsen af kriterierne og ud fra disse finder vi de virksomheder, som bliver AlmenIndkøb- leverandører på aftalen. 

6. Resultatet
Hvis din virksomhed har kvalificeret sig, modtager du relevant information på mail og herefter en invitation til et kick-off-møde om aftalen. Her får du information om, hvilke muligheder der er som leverandør i AlmenIndkøb.

7. Samarbejdet med AlmenIndkøb i kontraktperioden
Vores rammeaftaler løber som udgangspunkt i to år, med mulighed for to gange at blive forlænget med op til et år pr. gang.