Mmmm..... cookies...

17. november 2023

Årets bestyrelsesseminar

Knapt 120 medlemmer fra organisationsbestyrelserne i Lejerbo satte forleden hinanden stævne i Kastrup. Det gjorde de både for at blive klogere og for at styrke deres netværk.

Temaet for årets bestyrelsesseminar var ”Bestyrelsens arbejde”. Og det blev belyst fra mange sider med oplæg fra Lejerbo-ansatte og eksterne oplægsholdere. Der blev fortalt om God Almen Ledelse, om den velfungerende organisationsbestyrelse, om kernefortælling, om at engagere frivillige og om at fortælle den gode historie. 

Nedenfor kan du se lidt billeder fra bestyrelsesseminaret. De forskellige oplæg finder du her.