Mmmm..... cookies...

21. marts 2022

Gældsrådgivning til beboere i Holstebro

I løbet af 2021 var 90 beboere forbi Økonomi- og Gældsrådgivningen, som låner lokaler i Trivselshuset, et medborgerhus i boligområdet Trekanten i Holstebro. Nogle kunne nøjes med et enkelt besøg, mens andre har været igennem et længere forløb med flere afklarende møder. Og hver uge kommer der fortsat tre-fire nye lejere, der har brug for hjælp til at få styr på deres økonomi og gæld.

Økonomi og Gældsrådgivningen er et treårigt projekt, som er finansieret af puljemidler fra Socialstyrelsen. Formålet med puljen er at støtte projekter, som tilbyder gratis økonomi- og gældsrådgivning til socialt udsatte borgere. Rådgivningen i Trivselshuset er derfor henvendt til alle lejere af almene boliger i hele Holstebro, på tværs af tre almene boligforeninger.

Færre sager sendt til advokat
Bag skrivebordet i gældsrådgivningen sidder initiativtager og projektleder Anders Antvor, som er uddannet socialrådgiver med kurser i netop økonomi og gældsrådgivning. Han får hjælp af både frivillige medarbejdere og studerende fra socialrådgiveruddannelsen. Ifølge Anders er der ingen tvivl om, at projektet er en succes. Det kan nemlig måles helt konkret på antallet af sager om manglende huslejebetaling. Og det tal er støt faldende. ”Vi når simpelthen at hjælpe beboerne videre, inden det går helt galt”, fortæller han, og fortsætter:

”Lejerbos mission er jo ”rum for liv”. Og hvis noget kan kaldes ”rum for liv”, så er det uden tvivl at hjælpe vores lejere med at blive i deres egen bolig. Det er jeg stolt af at være med til”.

Løfter området
Trekanten er et boligområde, der i mange år har været klassificeret som udsat. Men takket været helhedsplanen og en solid boligsocial indsats, røg området i 2019 af Transport- og Boligministeriets såkaldte ghettoliste. Ifølge Anders er uafhængige projekter som gældsrådgivningen også med til at give et skub i den rigtige retning. ”Når man har styr på sin økonomi, er der jo pludselig færre bekymringer og mere overskud. Mere at give af. Så på den lange bane har det har helt klart en positiv effekt for Trekanten som boligområde”, uddyber han.

En ægte insider
Det faktum, at Anders kender området og beboerne indefra har med stor sandsynlighed også haft indflydelse på projektets succes. Han var oprindeligt ansat som boligsocial vicevært i Lejerbo og har arbejdet med mange former for beboerinddragende aktiviteter. Den nuværende rolle som projektleder er en naturlig fortsættelse af netop det arbejde, og Anders ser frem til at hjælpe endnu flere beboere på rette vej.

Historien bag – ganske kort
I forbindelse med Corona-lockdown i foråret 2020 blev Anders hjemsendt. Han fik da tid til at gå og gruble over, hvordan han nu kunne være et aktiv for sin arbejdsplads. Mere eller mindre tilfældigt blev han opmærksom på ansøgningspuljen hos Socialstyrelsen.

Herefter gik det stærkt. Anders fik clearet den nødvendige praktik med Lejerbo, udarbejdede en ide og et koncept, og knoklede på med ansøgningen fuldtid i 14 dage. Han besluttede sig for at skyde højt og søgte om 2 millioner kr. til den treårige projektperiode. Da svaret kom, var det fulde beløb blevet bevilliget og Anders blev projektleder i Trivselshusets gratis Økonomi- og Gældsrådgivning.

Projektet løber frem til 1. november 2023.

Læs mere om gældsrådgivningen og find kontaktoplysninger her (pdf)