Mmmm..... cookies...

Circle House

På en grund i Aarhus-forstaden Lisbjerg, med en smuk udsigt over smilets by, skal Lejerbo i gang med at bygge 60 nye familieboliger, som er ret enestående. Det er nemlig verdens første almene boliger, der er bygget efter cirkulære principper.

90 % genbrug
Det betyder kort og godt, at 90 % af de materialer, som bruges til at bygge Circle House, kan genanvendes stort set uden at tabe værdi. Det kaldes også ”design for adskillelse”. Byggematerialerne skal altså kunne skilles ad, prissættes og recirkuleres for at bidrage til et mindre Co2-udslip - et slags opgør med ”producer-forbrug-og-smid-væk-kulturen” som ellers i høj grad præger byggebranchen.

Nye løsninger mindsker spild
Ved at tegne og udforme byggeriet med tanke på, at det nemt skal kunne skilles ad engang i fremtiden, skubbes der til den traditionelle måde at bygge på. Til Circle House er der for eksempel blevet designet en ny betonramme, der reducerer brugen af beton til et absolut minimum uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det betyder et mindre CO2-aftryk, en nem genbygning og en lang levetid.

Særligt både yderst og inderst
De indvendige løsninger i Circle House vil også være anderledes. Modsat gængse nybyggerier, hvor vi er vant til, at konstruktioner, samlinger og installationer er skjulte, vil man i Circle House rent faktisk kunne se netop det. Det giver et andet arkitektonisk udtryk og nogle andre indretningsmuligheder, men også en æstetisk værdi, for de kommende beboere. 

”Vi glæder os virkelig meget til at se Circle House stå færdigt – som et eksempel på, at det kan lade sig gøre at tænke på miljøet og de kommende generationer. Det bliver fantastisk både udvendigt og indvendigt, og jeg er spændt på, hvordan de nye beboere i afdelingen tager imod konceptet og trives i det.” fortæller Inge Køster, som er formand i Lejerbo Aarhus.

Hvem står bag?
Totalentreprenøren til det ambitiøse byggeri er et team bestående af Torntoft & Mortensen, RUM og Sweco mens det er en Fællestegnestue, bestående af 3XN Arkitekter, Lendager Group og Vandkunsten, der er arkitekterne bag skitseprojektet. Forud for de endelige bud er der foregået et stort udviklingsarbejde. For med Circle House er der ingen nedtrampede stier at gå ad, alle skridt er nye – fra udarbejdelsen af cirkulært udbudsmateriale, definitionen en ny lokalplan, der stiller krav til design for adskillelse, til helt generelt at sætte andre standarder for måden at bygge på.

"Nu bliver cirkulært byggeri endelig en realitet. Efter så lang tids arbejde, bliver det bygget og nogen kommer til kommer til at bo i det. Samtidig kan vi som branche lære endnu mere om, hvordan cirkulært byggeri fungerer i mødet med dagligdagen. Circle House er på alle måder resultatet af en branche, der har løftet i flok, for at give deres bud på fremtidens byggepraksis," udtaler Jesper Kort, Fagchef for bæredygtighed og byudvikling i Lejerbos Udviklings- og Byggeafdeling.

Et fyrtårnsbyggeri der viser vejen
Circle House-projektet har nemlig også til formål at udvikle og udbrede viden om cirkulært byggeri i hele byggebranchen. Et slags fyrtårnsbyggeri, hvis principper kan tilpasses og bruges i andre projekter, som ønsker at gå den cirkulære vej. Derfor er der også mere end 60 forskellige virksomheder fra byggebranchen involveret i Circle House. Alle tager del i både udvikling, erfaringsdeling og ikke mindst i den gode diskussion om, hvordan cirkulært byggeri kan udbredes.

En bid af Circle House i Valby
Kommer du forbi Lejerbos hovedkontor i Valby, kan du ikke undgå at lægge mærke til det lille fritstående hus, som er placeret ved parkeringspladsen. Det er en 1:1 model af et Circle House-modul, hvor alle bygningens lag og materialer kan ses. En facade er lavet af kork og der vises eksempler på isolering, der består af gamle aviser, ålegræs eller granulat lavet af kasseret denimstof. Under gulvet ligger en lyddug fremstillet af brugte bildæk. Indvendigt er modulet indrettet som et inspirerende udstillingsrum over forskellige cirkulære materialer og produkter.

Circle House i tal 

  • Circle House består 60 almene boliger bygget efter principperne i cirkulær økonomi.
  • 90% af boligernes materialer skal kunne genanvendes uden at tabe nævneværdig værdi.
  • Projektet involverer over 60 virksomheder på tværs af den danske byggebranche.
  • Circle House er støttet med 6.9 millioner kroner af Miljøstyrelsen og 3 millioner kroner af Realdania.

Vil du læse mere om Circle House? Klik her