Mmmm..... cookies...

20. marts 2023

Dialog, dialog, dialog...

Er den allervigtigste ingrediens i opskriften på en velfungerende afdeling. I hvert fald hvis man spørger Noah Nevado, som er formand i vores afdeling Gl. Banegårdsvej i Helsingør. Han bruger ”god og åben dialog” som pejlemærke i den daglige snak med naboerne. Men også i samarbejdet internt i bestyrelsen og med regionskontoret. Selv om han kun har siddet på formandsposten i halvandet år, har tilgangen allerede rykket både bestyrelsesarbejdet og naboskabet i en meget positiv retning. 


Daglig smalltalk er vigtigt
”Hils nu på hinanden”, siger han med lige dele humor og alvor, og fortsætter; ”det er så vigtigt at være imødekommende og anerkende, at vi bor her sammen. Så selvfølgelig siger jeg hej og får en sludder. Der er jo stor forskel på, hvordan man agerer i et fællesskab, når man kender hinanden bare en lille smule. Derfor er det mit og bestyrelsens klare fokus, at vi skal komme hinanden ved og styrke fællesskabet”. 

At det fokus også mærkes, kan en af afdelingens nyeste beboer, Lise Nørholm, skrive under på. Hun er tidligere husejer, men er nu meget begejstret for at bo til leje. 

”Vi hilser på hinanden og det betyder meget. Der var også et godt naboskab, der hvor jeg boede før, men det er bare anderledes her. Vi bor på samme matrikel og derfor har vi et fælles ansvar. Det er ret unikt”, fortæller hun og supplerer med, at hun har følt sig velkommen fra dag et. 

Sæt skub i de fælles aktiviteter
Hos beboerne var der stor efterspørgsel på en sommerfest, så det var oplagt, at den nye bestyrelse fik arrangeret den som det første. Siden er det blevet til en årlig fastelavnsfest, en havedag, og nu er der også efterårsfest og juletræstænding i kalenderen. Ali André Nabulsi, som har boet i afdelingen med sin familie i knap 10 år, kan godt mærke forskel på aktivitetsniveauet og engagementet efter Noah er trådt til: 

”Noah har sat skub i mange projekter, som har været længe undervejs, og han har helt klart løftet kommunikationen. Formanden skal jo gå forrest, og det gør han. Men han forstår samtidig, at han ikke er enerådig. Det gør en stor forskel”, siger Ali. 


Bestyrelsesarbejdet er frivilligt
Den betragtning falder godt i tråd med Noahs egen tilgang til bestyrelsesarbejdet. I kraft af sin formandspost er han meget bevidst om at gå forrest og sætte det gode eksempel. Men han fremhæver i samme ombæring, at alle medlemmer har lige taleret og altid lytter til hinanden, også når der er uenigheder. 

Der har fra begyndelsen været enighed om, at arbejdet er frivilligt og kun kan fungere gennem – ja, god og åben dialog. Alle har et liv og en travl hverdag, og for Noah er det derfor særligt vigtigt, at medlemmerne ikke oplever et pres i forhold til bestyrelsesarbejdet. 

Som han kort fastslår; ”man bidrager med det, man kan. Ansvaret fordeles, alle tager en tørn. Og der er ingen skam i at sige nej”. 


Godt samarbejde med regionen
I dialogen med administrationen skal tonen også være behagelig og kommunikationen konstruktiv. Som Noah fremhæver, så handler det om at få forventningsafstemt, så et velfungerende samarbejde kan komme op at stå.

”Jeg ser bestyrelsen som et bindeled mellem beboerne og administrationen. Vi er repræsentanter for det gode naboskab. Og vi kan meget bedre hjælpe hinanden, hvis vi har en åben dialog. Det lyder banalt, men det er altså vejen frem” slutter han.