Mmmm..... cookies...

Når du fratræder som beboerdemokrat

Overdragelse og sletning af persondata:
Når du fratræder som beboerdemokrat i Lejerbo, er du forpligtet til at gå alle de personoplysninger igennem, som du har modtaget i forbindelse med dit bestyrelsesarbejde. Dette er for at overholde
databeskyttelsesreglerne. 

Du skal således gennemgå dine e-mails samt øvrige elektroniske og fysiske dokumenter, som du har håndteret i forbindelse med dit bestyrelsesarbejde.

Du er forpligtet til at:
1. Overdrage de personoplysninger/persondata til formanden/et bestyrelsesmedlem, som du vurderer, er nødvendige til varetagelse af bestyrelsesarbejdet, for eksempel verserende sager
og tilladelser m.v. 

2. Slette de personoplysninger/persondata du opbevarer, og som det ikke længere er nødvendigt at opbevare, fx afsluttede sager. Fysiske dokumenter skal rives forsvarligt over og smides ud.
Er du i tvivl, om du skal videreoverdrage eller slette et dokument, bør du altid vende det med formanden eller et andet bestyrelsesmedlem. Du er også velkommen til at rådføre dig med en medarbejder i Lejerbo.

Lejerbos behandling af persondata

På www.lejerbo.dk kan du læse meget mere om, hvordan Lejerbo behandler persondata.

Kontakt Lejerbo
Du må altid gerne kontakte os. Har du spørgsmål til dette dokument eller i øvrigt har spørgsmål til forståelsen af databeskyttelsesreglerne, kan du kontakte os på e-mailen: 
lejerbo@lejerbo.dk

Angiv ”databeskyttelse” i emnefeltet.