Mmmm..... cookies...

Husk din indboforsikring

Når du bor i Lejerbo, er det vigtigt, at du selv tegner en forsikring for dit indbo. Det er nemlig ikke dækket af Lejerbos forsikring. 

Her kan du få et overblik over, hvordan du er dækket, og hvilken forsikring det er vigtigt, at du selv tegner.
 

Det har Lejerbo forsikret 

Lejerbo har en forsikring, som dækker bygninger, hårde hvidevarer, maskiner og det inventar, der tilhører Lejerbo. 

Opstår der en skade på Lejerbos ejendom, skal du hurtigst muligt melde det til din varmemester. 

Det er vigtigt, at du melder alle skader til varmemesteren. Ellers kan du risikere, at det bliver dig eller din afdeling, der kommer til at betale, selvom forsikringen egentlig dækker. 

Selvrisiko: Ligesom der sikkert er en selvrisiko på din private forsikring, er der også ved Lejerbos forsikring et beløb, du selv kan komme til at dække, hvis der sker skader i din bolig. 

 

Hvad skal du selv forsikre? 

Lejerbo anbefaler, at du selv tegner en indboforsikring (familieforsikring), der som minimum dækker følgende: 

Dit indbo: Skal omfatte alle dine og din families ejendele: møbler, tv, cykler, tøj osv. for skader efter brand, vandskade, storm eller tyveri. 

Din egen indboforsikring skal også dække rengøring og flytning af dit indbo efter fx vandskade og brand.

Lejerbos forsikringer dækker ikke lejerens indbo. Heller ikke det, der står i kælder- eller loftsrum. Hvis der fx er brand i din lejlighed, dækker Lejerbos forsikring altså selve lejligheden, men IKKE dit indbo – det skal du selv forsikre!

Genhusning: Hvis din bolig er ubeboelig i en periode fx på grund af brand eller vandskade, dækker Lejerbos forsikring udgifterne til den ubeboelige lejlighed. Men det er din egen forsikring, der skal dække huslejen på din nye, midlertidige bolig og udgifter til ud- og indflytning. 

Ansvarsforsikring: Ansvarsforsikringen omfatter erstatningskrav, der rejses mod medlemmer af din husstand.

Især når erstatningen handler om personskader, kan det være meget store beløb, det drejer sig om, så her kan det virkelig betale sig at have styr på sin forsikring.

Ulykkesforsikring: Hvis du eller en i din familie kommer til skade og får varige mén som følge af en ulykke, vil der kun i sjældne tilfælde være en skadevolder at kræve erstatning fra. Det gælder også ulykker, der sker på Lejerbos grund.

Derfor anbefaler vi, at du tegner en ulykkesforsikring inkl. tandskade. Ulykkesforsikringen skal også omfatte dine børn. 

Tilvalg til indboforsikringen: Når du tegner en privat indboforsikring, skal du være opmærksom på, at du kan vælge en række ekstra ydelser.  

Bemærk, at du som lejer har nogle særlige forsikringsbehov. Tal med dit forsikringsselskab for at sikre, at du får den rigtige forsikringsdækning til dig og din familie.