Mmmm..... cookies...

Behandling af persondata

I Lejerbo er det vigtigt for os, at der bliver passet ordentligt på dine personoplysninger. Det indebærer blandt andet, at du skal informeres om vores behandling af dine persondata. Til venstre har vi samlet alle relevante dokumenter vedrørende databeskyttelse, så du ved, hvad vi bruger dine oplysninger til. Vil du eksempelvis vide, hvordan vi behandler dine persondata, hvis du er involveret i en husordenssag, så skal du læse dokumentet "Behandling af personoplysninger ifm. husordenssager" 

Hvis du har spørgsmål til databeskyttelse, er du velkommen til at kontakte os:

Mail: lejerbo@lejerbo.dk  (mærk emnefeltet ”Spørgsmål om persondata”)

Telefon: 70 12 13 10 (spørg efter Lejerbos databeskyttelsesrådgiver)

---------

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling 
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.