Mmmm..... cookies...

Spørgsmål og svar

Kunne du godt tænke dig at flytte i et seniorbofællesskab inden for en nær fremtid? Så er det en god ide at lave lidt research og gøre dig nogle overvejelser. Herunder får du svar på de mest gængse spørgsmål.


Vidste du at?

  • Du skal være over 50 år og ikke have hjemmeboende børn for at kunne bo i et seniorbofællesskab.
  • Nogle seniorbofællesskaber har sat en maksimumalder for kommende beboere.
  • Et seniorbofælleskab oftest er etableret som rækkehus-lignende boliger med et centralt fælleshus.
  • Gennemsnitsalderen for beboerne i almene seniorbofælleskaber er 76 år.
  • Kvinder er overrepræsenterede og udgør 66 % af alle beboere.
  • 94 % af beboerne i seniorbofællesskaber oplever øget livskvalitet.

(Tal fra Realdania og BL 2020/21)