Mmmm..... cookies...

26. marts 2019

Sommerferie for børnefamilier

Lejerbo har søgt Arbejdsmarkedets Feriefond om midler med det formål at kunne tilbyde børnefamilier, der ikke selv har råd, en uges ferie. Arbejdsmarkedets Feriefond har bevilliget 1.4 mio. kr. til formålet. 

Det betyder, at mange familier igen i år kan tilbydes en uges ferie sammen med andre familier fra Lejerbo. 

Vi har nu bestilt plads i: 

Marielyst Feriecenter 13/7-20/7 2019
Læs mere om Marielyst Feriecenter

Søndervig Feriecenter 27/7-3/8 2019
Læs mere om Søndervig Feriecenter  

Hvem kan søge
Hvis I er en familie med børn fra 0-18 år, der ikke har råd til at holde ferie, kan I søge om plads på Lejerbos fælles Familieferie. Familier, der bor i Lejerbo Brøndby, kan dog ikke søge. Familier, der bor i Brøndby Boligselskab, kan godt søge.

Pris 
Et ferieophold koster 500 kr. 

For det beløb får I: 
1) et feriehus med forbrug af el, varme og vand betalt et af de 2 nævnte feriesteder. 
2) I får transporten frem og tilbage betalt. Hvis I ikke er i egen bil, men skal med bus og tog, betaler vi også en linnedpakke til hvert medlem i jeres familie. 
3) I får tilbud om fælles aktiviteter i ugens løb 

SIDSTE FRIST FOR ANSØGNING ER TIRSDAG DEN 30. APRIL 2019
 

Penge fra Arbejdsmarkedets Familiefond giver igen i 2019 mulighed for, at børnefamilier i Lejerbo kan komme på fælles familieferie.