Mmmm..... cookies...

22. april 2021

Styr på forsamlingsforbuddet?

Husk at forsamlingsforbuddet også gælder i din afdelings beboerlokale eller fælleshus, i forbindelse med møder i beboerdemokratiet og i din boligafdeling generelt.

Det kan være svært at følge med i reglerne for, hvor mange man må samles i forskellige sammenhænge. Vi anbefaler derfor, at du orienterer dig løbende via BL's oversigt. 

Den finder du ved at klikke her