Mmmm..... cookies...

29. maj 2018

Fejl i boligstøtten for juni

Hvis du modtager boligstøtte, så er der desværre sket en fejl hos Udbetaling Danmark, så boligstøtten ikke, som den plejer, er blevet fratrukket huslejen hos nogle beboere, så de i denne måned vil få en opkrævning på den fulde husleje fra Lejerbo. I stedet bliver boligstøtten sat direkte ind på den enkeltes NemKonto fra Udbetaling Danmark 1. juni 2018.

Hvis du er en af dem, der er blevet ramt af denne fejl, er du blevet kontaktet direkte af Udbetaling Danmark, og du vil få det manglende beløb sat ind på din NemKonto 1. juni 2018.

Vi kan desværre ikke gøre noget ved fejlen fra Lejerbos side.