Mmmm..... cookies...

Afdelingsmødet og dirigentrollen

Indhold

  • Afdelingsmødet – den øverste myndighed
  • De formelle regler om afholdelse af afdelingsmødet
  • Dirigentens myndighed
  • Afstemningsregler
  • Tilrettelæggelse af beslutningsproces
  • Urafstemning

Målgruppe
Relativt erfarne beboerdemokrater – måske organisationsbestyrelsesmedlemmer – der overvejer selv at påtage sig dirigentrollen og derfor ønsker en grundig gennemgang af afdelingsmødet og dirigentrollen. Ca. et halvt år efter kurset mødes deltagerne igen til en opfølgningsdag med mulighed for erfaringsudveksling.

Mad og drikke
Fredag serveres sandwich før start og middag kl. ca. 20. Lørdag afsluttes med frokost.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig og næstformand i Lejerbos hovedbestyrelse og organisationsformand i Hvidovre Erik Gemmer.

Pris
Deltagergebyret for fredag-lørdagskursus med overnatning er ca. 5.100 kr.

Det er også muligt at bestille en forkortet version af kurset så det kan gennemføres på fx en lørdag kl. 9-16. Prisen vil så være ca. 2.000 kr.

 

Varighed

FREDAG - LØRDAGSKURSUS

Tid og sted

Der er endnu ikke fastsat en dato eller lokation for dette kursus. Kontakt kursusafdelingen, organisationsbestyrelsen eller det lokale Lejerbo-kontor hvis du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.