Mmmm..... cookies...

15. november 2017

Valgkredsmøderne: Solidaritet og effektiviseringer

Igen i år satte landsrepræsentantskabsmedlemmer hinanden stævne i henholdsvis Jylland og København. Og de kom omkring rigtig mange emner og gode diskussioner.

Landsformand Bent Jacobsen og næstformændene Anne Sakariassen og Gunnar Sørensen indledte med at give en status på samarbejdet i hovedbestyrelsen. De gav udtryk for, at den kritik, som landsrepræsentantskabet gav på det ordinære møde tilbage i maj, er taget til efterretning. De gav også udtryk for, at samarbejdsklimaet i bestyrelsen er udmærket.

Forhandlinger og udfordringer 
Bent Jacobsen gav også en status på forhandlingerne med Lejerbo København og forklarede, at det var en enig hovedbestyrelse havde besluttet ikke at fremme en proces, der ville kunne bane vej for Lejerbo Københavns krav om en fast plads i bestyrelsen. 
Direktør Henrik Ricken og administrerende direktør Palle Adamsen fortalte herefter om de udfordringer, Lejerbos administration står overfor, set i lyset af effektiviseringer og Lejerbo Københavns exit. 
Se de to direktørers plancher

Solidariske forsikringer 
Næste punkt på programmet var forsikringer og solidaritet. Dette oplæg stod Gunnar Sørensen for som formand for forsikringsudvalget sammen med Morten Neerup fra Lejerbos forsikringsmægler Nordflex. Her diskuterede deltagerne den solidariske ordning, der betyder, at man betaler samme forsikringspræmie og selvrisiko over hele landet. Det kom mange gode input, de fleste i retning af at der fortsat ønskes en vis form for solidaritet. 
Se Gunnar Sørensens oplæg og Morten Neerups slides 

Tal og erfaringer 
Det sidste oplæg stod drift- og vedligeholdelseschef Jacob Klit-Hansen og forretningsfører Torben Krogh fra Kolding for. De to fortalte om effektiviseringskravene i driften. Blandt andet gav de en forsmag på de effektiviseringstal, som ministeriet har lavet for de enkelte boligafdelinger. Altså hvor effektiv driften i en given afdeling er, når man sammenligner den med andre lignende afdelinger. Deltagerne fik også en præsentation af, hvordan man har grebet arbejdet an i Kolding-regionen. Her er arbejder man med effektiviseringerne både i organisationsbestyrelserne, i afdelingsbestyrelserne og blandt medarbejderne. 
Du finder Jacobs og Torbens præsentation her

Er du i øvrigt interesseret i at få tallene for din egen boligafdeling, eller vil du gerne i dialog om effektiviseringsprocessen i din organisation, så kontakt Jacob på mail: jkh@lejerbo.dk eller på telefon 30 84 52 51.

Dansen om den billige bolig 
På mødet i København blev der også tid til et oplæg fra Palle Adamsen om billige boliger, både set i et større perspektiv og i forhold til Lejerbo. 
Se oplægget om de billige boliger