Mmmm..... cookies...

25. januar 2021

Nye muligheder for seniorer i Frederiksværk

Lejerbo Frederiksværk har lavet en ny aftale med Halsnæs kommune om udlejningen af boligorganisationens boliger. 

Som en del af aftalen oprettes over tid et oldekolle i afdelingen Maglehøj i Frederiksværk. I to udvalgte opgange bliver der fortrinsret for seniorer over 60 år. De 24 boliger i opgangene er i forvejen indrettet som tilgængelighedsboliger, og der er elevator i opgangene, så beboerne kan blive i boligerne selv når trapperne begynder at drille. 

Ideen til seniorboliger i Maglehøj kommer fra afdelingen selv, fortæller forretningsfører for Lejerbos regionskontor i Hillerød, Lars Schmidt:

”Efterhånden som vi blev færdige med at renovere tilgængelighedsboligerne kunne vi se, at flere af dem, der flyttede ind i boligerne, meldte sig til den frivilligforeningen der er i Maglehøj og som arbejder tæt sammen med afdelingens boligsociale projekt. De her nye beboere kunne noget og ville noget, så med denne nye aftale gør vi en aktiv indsats rent udlejningsmæssigt for at få flere af den type beboere ind. Der bor allerede en del ressourcestærke seniorer i de to opgange og med den her aftale, kan vi forhåbentlig tiltrække endnu flere, så vi kan holde gang i Frivilligforeningen og det arbejde, de lægger i afdelingen.” 

Aftalen om de fleksible udlejningskriterier er indgået mellem Lejerbo Frederiksværk og Halsnæs Kommune og løber foreløbig frem til 30. september 2024.