Mmmm..... cookies...

Rygepolitik

Ifølge lov om røgfri miljøer er det med virkning fra den 15. august 2007 ikke tilladt at udsætte andre for passiv rygning på arbejdspladser og i offentlige rum.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at bestemmelserne om røgfrie miljøer overholdes, herunder at udarbejde en rygepolitik, og der er mulighed for bødestraf, hvis Lejerbo ikke efterlever lovens krav.

Som ansat i Lejerbo må man ikke må ryge indendørs, når man er på arbejde.

Dette gælder alle lokaler, hvor der er ansatte, der færdes, såsom kontorer (også enmandskontorer), varmemesterkontorer, bestyrelseslokaler, opholdsrum, kopirum, gangarealer, trapper, omklædningsrum og fællesvaskerier.

Hvis en ansat overtræder rygeforbuddet, vil det være en misligholdelse af ansættelsesforholdet, og det kan derfor i sidste ende føre til afskedigelse.

Der skal være røgfrit ved alle møder og arrangementer, hvor der er personale fra Lejerbo til stede, uanset hvor møderne finder sted, og uanset hvad de tilstedeværende ansattes holdning til rygning er.

En ansat, som skal udføre et arbejde i en bolig, kan forlange, at beboerne undlader at ryge i boligen i det tidsrum, hvor den ansatte opholder sig der.

Den nærmeste leder har ansvaret for, at ovennævnte regler overholdes.

Disse regler trådte i kraft den 15. august 2007.

Pr. 7. juni 2016 omfatter ovenstående regler/forbud også rygning/anvendelse af elektroniske cigaretter jf. lov om elektroniske cigaretter m.v.