Mmmm..... cookies...

Mission

MISSION
Lejerbos mission er at skabe ”rum for liv”.

GRUNDLAG
Lejerbo er en almen administrationsorganisation, hvis fremmeste opgave det er at yde fleksibel, professionel og omkostningseffektiv rådgivning og service og dermed bistå boligorganisationerne med deres formål og målsætninger:

  • At opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere boliger for alle grupper der har behov
  • At sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen og dens afdelinger
  • At drage omsorg for økonomisk og socialt velfungerende boligafdelinger med en varieret beboersammensætning
  • At tilstræbe en god arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig og miljø- og energimæssig kvalitet ved opførelser og renoveringer
  • At udvise god ledelsesskik og etablere samarbejde med kommunalbestyrelsen.