Mmmm..... cookies...

Organisation

Lejerbos organisation har en flad struktur, hvor beboerdemokratiet er i centrum.

Det er beboerne og bestyrelserne, som er valgt af beboerne, der bestemmer i Lejerbo.

De daglige opgaver varetages af Lejerbos ansatte fra de lokale kontorer ude i afdelingerne, fra de regionale kontorer rundt om i landet og fra hovedkontoret i Valby.

Beboere i Lejerbo
 Blå pil
Boligafdelinger
Afdelingsmødet i afdelingen vælger en bestyrelse.
 Blå pil
Afdelingsbestyrelser
Afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet vælger repræsentanter til repræsentantskabet i den enkelte boligorganisation. Repræsentantskabet er den enkelte boligorganisations øverste myndighed. 
 Blå pil
Repræsentantskaberne for boligorganisationer 
Vælger den enkelte boligorganisations bestyrelse. 
 Blå pil
Boligorganisationernes bestyrelser 
Hver bestyrelse udpeger mindst 2 medlemmer til administrationsorganisationen Lejerbos repræsentantskab.
 Blå pil
Repræsentantskabet for administrationsorganisationen Lejerbo 
Vælger en
 Blå pil
Bestyrelse
Ansætter en 
 Blå pil
Direktion
Direktionen leder administrationen, der leverer ydelser til hele organisationen. Administrationen består af: 
 Blå pil
Udlejning, regionskontorer, forvaltningsgrupper, bygge- og udviklingsafdeling, it-afdeling, kommunikationsafdeling, koncernøkonomi, økonomi, direktionssekretariat, sekretariat og intern service.