Mmmm..... cookies...

Hovedbestyrelsen


Valgt på landsrepræsentantskabsmødet 2024  


  Gunnar Sørensen
(Landsformand)
Frederiksberg
21 72 88 95
Indtrådt: 1.9.1994

  Erik Gemmer
(Næstformand øst)
Hvidovre
36 49 69 98
Indtrådt: 21.5.2001

  Anne Sakariassen
(Næstformand vest)
BSH
40 82 72 31
Indtrådt: 31.10 2013

  Gert Thorsen
Randers
28 43 25 61
Indtrådt: 17.5.2021

  Kim Nielsen
Næstved
50 69 95 00
Indtrådt: 16.5.2024

  Brian Taudahl Børgesen
Lejerbo Brøndby
61 85 83 87
Indtrådt: 17.5.2021

  Inge Køster
Aarhus
20 14 95 73
Indtrådt: 10.11.2016

  Johnny Jensen
Køge Bugt
23 40 18 52
Indtrådt: 14.5.2019

  Bjarne S. Hansen
Høje-Taastrup
43 71 19 61
Indtrådt: 14.5.2003

  Alex Young Pedersen
Østjysk Bolig
28 73 77 60
Indtrådt: 16.5.2024

   Bente Castenschiold
Trehøje
60 21 04 54
Indtrådt: 19.5.2016

  Søren Rosenlund
Hvidovre

Indtrådt: 17.5.2018

  Helle Worm
Frederiksborg
20 33 33 68
Indtrådt: 15.5.2007

 Valgt blandt medarbejderne 

Jesper Hvidkær Pedersen
(Adm. ansatte)
Indtrådt 01.04.2022

  Lotte Sørensen
(Ejd. funktionærer)
Indtrådt: 21.4.2021