Mmmm..... cookies...

Råderet

Indhold

  • Hvad er råderetten? – Kort om lovgivningen, der ligger bag
  • Vedligeholdelsesreglementet og dets sammenhæng med råderetten
  • Den kollektive råderet – hvad kan gøres her, og hvad er bestyrelsens opgave?
  • Den individuelle råderet – hvem tager initiativet, hvordan foregår det, og hvad er bestyrelsens opgave?
  • Råderetskatalog – hvad må gøres uden for boligen? 
  • Kvaliteten i arbejdet – hvordan sikres den?
  • Samarbejdet med Lejerbos administration om råderetten
  • Gruppearbejde om råderetskatalog og vedligeholdelsesreglement

Målgruppe
Bestyrelsesmedlemmer, der gerne vil vide mere om råderet og de omfattende muligheder for at udføre såvel kollektive som individuelle forbedringer på de enkelte boliger – også selv om afdelingen ikke har en stor opsparing. Det er en fordel, hvis flere fra samme bestyrelse kan deltage, da man i gruppearbejdet kan få arbejdet konkret med egen afdelings dokumenter og regler.

Mad og drikke
Der serveres velkomstkaffe, te og kage kl. 16.30 – 17.00 og middag kl. ca. 18.30.

Underviser 
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af din afdelings konto 119.

Varighed

FYRAFTENSKURSUS

Tid og sted

Dette kursus afholdes efter aftale, da det giver god mening hvis en organisation er i gang med udarbejdelse af råderetskataloger